Документи

1 Одређивање локација, броја дана оцењивања и потребних осведочења при оцењивању ТОУ АТС-УП38 Преузми 20/09/2017
2 Правила акредитације АТС-ПА01 Преузми 19/07/2017
3 Акредитација лабораторија за флексибилни обим акредитације АТС-УП28 Преузми 09/07/2017
4 Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни подносилац пријаве за акредитацију и акредитовано тело за оцењивање усаглашености АТС-УП01 Преузми 07/07/2017
5 Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума АТС-ПА04 Преузми 03/07/2017
6 Правила у вези процене мерне несигурности АТС-ПА06 Преузми 30/06/2017
7 Акредитација за послове узорковања АТС-УП25 Преузми 26/06/2017
8 Правила о учешћу у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености АТС-ПА02 Преузми 26/06/2017
9 Упутство за акредитацију ТОУ која спроводе испитивања без разарања АТС-УП40 Преузми 26/06/2017
10 Правила за остваривање прихватљиве следивости мерења АТС-ПА03 Преузми 26/06/2017
11 Избор и праћење перформанси лица која учествују у процесу акредитације АТС-ПР02 Преузми 31/05/2017
12 Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџмента АТС-УП12 Преузми 19/05/2017
13 Правилник о прегледима лифтова у употреби ("Сл. гласник РС" 15/17) Преузми 28/03/2017
14 Закон о метрологији („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 15/16) Преузми 14/03/2017
15 Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 10/17) Преузми 10/03/2017

Pages