Документи

1 Електронски билтен АТС-а БРОЈ 19 Преузми 22/06/2018
2 Примена ISO/IEC 17021 у провери интегрисаних система менаџмента АТС-УП 31 Преузми 07/06/2018
3 Трајање провера система менаџмента квалитетом(QMS)и управљања животном средином (EMS) АТС-УП 16 Преузми 07/06/2018
4 Нови трендови и регулативе у области органске производње Никола Костић Преузми 07/06/2018
5 Размишљање засновано на ризику– изазов за лабораторије и акредитациона тела Милица Јовчић Преузми 07/06/2018
6 Коришћење акредитације у областима регулисаним законима и прописима Радивоје Николичић Преузми 07/06/2018
7 2018. и 2019. - године обавезујућих IAF докумената Јасна Стојановић Преузми 07/06/2018
8 КРУПНИМ КОРАЦИМА КА НАРЕДНИХ 20 ГОДИНА-ВИЗИЈА АТС проф. др Ацо Јанићијевић Преузми 07/06/2018
9 Брошура WAD 2018 Српски Преузми 06/06/2018
10 Контролна листа 17025 оцењивање у сврху преласка 1-0 21.05.2018. Преузми 28/05/2018
11 Љиљана Маркићевић Одлучивање о акредитацији у сврху преласка на ново издање стандарда Преузми 25/05/2018
12 Александра Николић Ново издање стандарда ISO/IEC 17025:2017“ Преузми 25/05/2018
13 Јасна Стојановић 20 година АТС-а – јуче, данас, сутра Преузми 25/05/2018
14 Јелена Стојановић Ново издање стандарда ISO/IEC 17025:2017 Преузми 25/05/2018
15 Милица Јовчић Захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017: Општи захтеви за компетентност за лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање Преузми 25/05/2018

Pages