Навигација

Документа

На овој страници се налази збирка докумената система менаџмената Акредитационог тела Србије – АТС (правила, процедуре, упутства, смернице, обрасци, ...), као и закони и прописи из домена рада АТС-а, остали закони и технички прописи у којима је прописана употреба акредитације и промотивни и информативни материјали (брошуре, билтени, извештаји, информатори, презентације, ...).

Акредитована тела за оцењивање усаглашености или она, која подносе пријаву за акредитацију, овде могу пронаћи критеријуме и правила за акредитацију са којима морају бити у сваком тренутку усаглашени, док су документа са обавезном применом, као што су смернице за примену европских и међународних стандарда и упутстава из области оцењивања усаглашености, које су издали ЕА, IAF и ILAC, доступна путем линкова који воде ка локацијама докумената на њиховим вебсајтовима.

Акредитована тела за оцењивање усаглашености или она, која подносе пријаву за акредитацију, морају редовно проверати да ли поседују и примењују у својим активностима ажурну верзију сваког захтеваног документа или могу имати доступан интернет приступ траженим документима путем ове странице.