Документи

1 Поређење захтева SRPS EN ISO 15189:2014 и захтева SRPS ISO/IEC 17025:2017 Преузми 30/01/2019
2 Правила о учешћу у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености АТС-ПА02 Преузми 28/12/2018
3 АТС-ПР11-О01_Д.8.1, Додатак Д.8.1 Пријаве за акредитацију (за провајдере за испитивање оспособљености – SRPS ISO/IEC 17043) – само за проширење обима акредитације Преузми 13/12/2018
4 АТС-ПР11-О01_Д.7.1, Додатак Д.7.1 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17024) – само за проширење обима акредитације Преузми 13/12/2018
5 ДОДАТАК Д.6.1 ПРИЈАВЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17021-1) САМО ЗА ПРОШИРЕЊЕ ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ Преузми 13/12/2018
6 АТС-ПР11-О01_Д.5.1, Додатак Д.5.1 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17065) – само за проширење обима акредитације Преузми 13/12/2018
7 ДОДАТАК Д.4.1 ПРИЈАВЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ (за контролна тела – SRPS ISO/IEC 17020) САМО ЗА ПРОШИРЕЊЕ ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ Преузми 13/12/2018
8 ДОДАТАК Д.3.1 ПРИЈАВЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ (за медицинске лабораторије – SRPS EN ISO 15189) САМО ЗА ПРОШИРЕЊЕ ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ Преузми 13/12/2018
9 АТС-ПР11-О01_Д.2.1, Додатак Д.2.1 Пријаве за акредитацију (за лабораторије за еталонирање – SRPS ISO/IEC 17025) – само за проширење обима акредитације Преузми 13/12/2018
10 АТС-ПР11-О01_Д.1, Додатак Д.1 Пријаве за акредитацију (за лабораторије за испитивање – SRPS ISO/IEC 17025) Преузми 13/12/2018
11 Пријава за акредитацију АТС-ПР11-001-4-3-12122018 Преузми 13/12/2018
12 АТС-ПР11-О01_Д.4.1, ДОДАТАК Д.4.1 ПРИЈАВЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ (ЗА КОНТРОЛНА ТЕЛА – SRPS ISO/IEC 17020) Преузми 05/12/2018
13 Учешће АТС-а на Европској недељи квалитета - ENK 2018 у Новом Саду Преузми 05/12/2018
14 Контролна листа за оцењивање тела која обављају контролисање према SRPS ISO/IEC 17020:2012. Преузми 30/11/2018
15 Контролна листа 17025 за оцењивање лабораторија за испитивање/еталонирање према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017 од 01.08.2018. Преузми 09/08/2018

Pages