Документи

1 АТС-ПР11-О01_Д.4.1, ДОДАТАК Д.4.1 ПРИЈАВЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ (ЗА КОНТРОЛНА ТЕЛА – SRPS ISO/IEC 17020) Преузми 05/12/2018
2 Учешће АТС-а на Европској недељи квалитета - ENK 2018 у Новом Саду Преузми 05/12/2018
3 Контролна листа за оцењивање тела која обављају контролисање према SRPS ISO/IEC 17020:2012. Преузми 30/11/2018
4 АТС-ПР11-О01_Д.4.1, Додатак Д.4.1 Пријаве за акредитацију (за контролна тела – SRPS ISO/IEC 17020) – само за проширење обима акредитације Преузми 30/11/2018
5 Контролна листа 17025 за оцењивање лабораторија за испитивање/еталонирање према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017 од 01.08.2018. Преузми 09/08/2018
6 Контролна листа 17025 оцењивање у сврху преласка на ново издање стандарда 21.05.2018. Преузми 09/08/2018
7 Пријава за акредитацију АТС-ПР11-О01 Преузми 08/08/2018
8 Електронски билтен АТС-а БРОЈ 19 Преузми 22/06/2018
9 Примена ISO/IEC 17021 у провери интегрисаних система менаџмента АТС-УП 31 Преузми 07/06/2018
10 Трајање провера система менаџмента квалитетом(QMS)и управљања животном средином (EMS) АТС-УП 16 Преузми 07/06/2018
11 Нови трендови и регулативе у области органске производње Никола Костић Преузми 07/06/2018
12 Размишљање засновано на ризику– изазов за лабораторије и акредитациона тела Милица Јовчић Преузми 07/06/2018
13 Коришћење акредитације у областима регулисаним законима и прописима Радивоје Николичић Преузми 07/06/2018
14 2018. и 2019. - године обавезујућих IAF докумената Јасна Стојановић Преузми 07/06/2018
15 КРУПНИМ КОРАЦИМА КА НАРЕДНИХ 20 ГОДИНА-ВИЗИЈА АТС проф. др Ацо Јанићијевић Преузми 07/06/2018

Pages