АТС-ПР11-О01_Д.7, Додатак Д.7 Пријаве за акредитацију

АТС-ПР11-О01_Д.7, Додатак Д.7 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17024)