Контролна листа 17025 оцењивање у сврху преласка на ново издање стандарда 21.05.2018.

КОНТРОЛНА ЛИСТА за оцењивање лабораторија за испитивање/ еталонирање у сврху преласка на SRPS ISO/IEC 17025:2017 - издање/измена: 1/0  од 21.05.2018.