Коришћење акредитације у областима регулисаним законима и прописима Радивоје Николичић

КОРИШЋЕЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИМА РЕГУЛИСАНИМ ЗАКОНИМА И ПРОПИСИМА, Презентација Радивоја Николичића,  помоћник директора за сарадњу са државним органима, на 10. специјалној конференција – Национални систем акредитације која је одржана 07.06.2018. године на Машинском факултету у Београду, у оквиру  15-те Међународне конвенције о квалитету - UASQ 2018 

Додатаквеличина
Office presentation icon 3-akreditacija_u_propisima_icq_2018.ppt207.5 KB