Размишљање засновано на ризику– изазов за лабораторије и акредитациона тела Милица Јовчић

РАЗМИШЉАЊЕ ЗАСНОВАНО НА РИЗИКУ– ИЗАЗОВ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ И АКРЕДИТАЦИОНА ТЕЛА, Презентација Милице Јовчић,  помоћник директора за за процес акредитације, на 10. специјалној конференција – Национални систем акредитације која је одржана 07.06.2018. године на Машинском факултету у Београду, у оквиру  15-те Међународне конвенције о квалитету - UASQ 2018 

Додатаквеличина
File 4-jusk_jun_2018_rizik.pptx941.25 KB