Контакти запослених

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
1. проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора (011)3130373 aco.janicijevic@ats.rs
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
2. мр Наталија Јовичић Зарић, помоћник директора за развој и квалитет (011)3130377 natalija.jovicic_zaric@ats.rs
3. Љиљана Маркићевић, помоћник директора за одлучивање о акредитацији (011)3130377 ljiljana.markicevic@ats.rs
4. Радивоје Николичић, помоћник директора за сарадњу са државним органима (011)3148680 radivoje.nikolicic@ats.rs
5. Јасна Стојановић, службеник за односе са јавношћу и маркетинг (011)3148680 jasna.stojanovic@ats.rs
6. Ана Живановић, пословни секретар за послове кабинета (011)3148680 ana.zivanovic@ats.rs
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЛАБОРАТОРИЈА
7. мр Милица Јовчић, руководилац Одељења за акредитацију лабораторија (011)3130376 milica.jovcic@ats.rs
8. Јелена Стојановић, виши организатор предмета акредитације (011)3130372 jelena.stojanovic@ats.rs
9. Александра Николић, виши организатор предмета акредитације (011)3130371 aleksandra.nikolic@ats.rs
10. Александра Китанић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130371 aleksandra.kitanic@ats.rs
11. Бранка Ракоњац, виши организатор предмета акредитације (011)3130376 branka.rakonjac@ats.rs
12. др Љубинка Глигић, виши организатор предмета акредитације (011)3130960 ljubinka.gligic@ats.rs
13. Сања Здравковић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130372 sanja.zdravkovic@ats.rs
14. Андреа Фратрић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130960 andrea.fratric@ats.rs
15. Слађана Чумић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130371 sladjana.cumic@ats.rs
16. др Жељка Ђурђевић, водећи организатор предмета акредитације   zeljka.djurdjevic@ats.rs
17. Иван Дуганџић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130376 ivan.dugandzic@ats.rs
18. Јелена Костић Благојевић, организатор предмета акредитације (011)3130960 jelena.kostic_blagojevic@ats.rs
19. Ивана Симић, организатор предмета акредитације (011)3130376 ivana.simic@ats.rs
20. др Жељка Кесић, организатор предмета акредитације (011)3130376 zeljka.kesic@ats.rs 
21 Неда Величковић, администратор предмета акредитације (011)3130959 neda.velickovic@ats.rs
22. Љиљана Јарић, сарадник за административно-техничке послове акредитације  (011)3130377 ljiljana.jaric@ats.rs 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ КОНТРОЛНИХ И СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА
23. Никола Костић, руководилац одељења за акредитацију контролних и сертификационих тела (011)3130961 nikola.kostic@ats.rs
24. Јована Јовановић, виши организатор предмета акредитације (011)3117177 jovana.jovanovic@ats.rs
25. Сенка Тишма, водећи организатор предмета акредитације (011)3117177 senka.tisma@ats.rs
25. Иван Гагић, виши организатор предмета акредитације (011)3130959 ivan.gagic@ats.rs
26. Александар Драгићевић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130961 aleksandar.dragicevic@ats.rs
27.  Вера Апостоловић, организатор предмета акредитације (011)3117177 vera.apostolovic@ats.rs
28. др Бранислав Вулевић, водећи организатор предмета акредитације (011)3137177 branislav.vulevic@ats.rs
29. Вера Томић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130372 vera.tomic@ats.rs
30. Лука Милошевић, организатор предмета акредитације (011)3130372 luka.milosevic@ats.rs  
31. Марија Павић, организатор предмета акредитације   marija.basic@ats.rs 
32. Биљана Вукашиновић Васиљевић, администратор предмета акредитације (011)3130959 biljana.vukasinovic@ats.rs
33. Јелена Савковић, сарадник за административно-техничке послове акредитације (011)3130378 jelena.savkovic@ats.rs
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ , ФИНАНСИЈСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
34. Јован Симић, руководилац одељења за опште, финансијске и правне послове (011)3130375 jovan.simic@ats.rs
35. Радомир Лекић, финансијско-рачуноводствени аналитичар (011)3130375 radomir.lekic@ats.rs
36.

Ненад Станић, програмер-инжењер

(011)3130961 nenad.stanic@ats.rs
37. Симо Томић, правно-кадровски аналитичар (011)3130378 simo.tomic@ats.rs
38. Слободанка Стевановић, пословни секретар за правне послове (011)3130378 slobodanka.stevanovic@ats.rs
39. Сандра Арсеновић, пословни секретар (011)3130375 sandra.arsenovic@ats.rs
40. Јелица Брауновић, пословни секретар (011)3130373 jelica.braunovic@ats.rs
41. Лидија Мијовић, пословни секретар (011)3130378

mijovic.lidija@ats.rs