Вести

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
676 Додељене 4 нове акредитације у октобру 2008. године 30/10/2008
677 Усвојена нова организациона структура АТС-а 10/10/2008
678 Састанак EA MAC- Комитета за мултилатерални споразум ЕА 08/10/2008
679 Искуства лабораторија у примени HRN EN ISO/IEC 17025 01/10/2008
680 14. седница комитета за комуникације и публикације СРС ЕА 01/10/2008
681 Додељено 5 нових акредитација током септембра 2008. године 30/09/2008
682 Позив за избор и именовање чланова Савета за акредитацију 30/09/2008
683 16. састанак Лабораторијског Комитета ЕА 30/09/2008
684 Слободно кретање роба у земљама ЕУ и ЕФТА – Нови правни оквир 30/09/2008
685 Упознавање са директивом Новог приступа која се односи на безбедност машина 24/09/2008
686 Конференција и семинари у Црној Гори 18/09/2008
687 Састанци Комитета за инспекцију и Комитета за сертификацију ЕА 15/09/2008
688 Додељене 4 нове акредитације током августа 2008. године 03/09/2008
689 Нова регулатива објављена у Службеном гласнику ЕУ 25/08/2008
690 Седница Управног одбора АТС-а 22/07/2008

Pages