Идентификација и оцена задовољења потреба корисника услуга АТС-а у области акредитације

ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА ЗАДОВОЉЕЊА ПОТРЕБА КОРИСНИКА УСЛУГА АТС-а У ОБЛАСТИ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Циљ упитника Идентификација и оцена задовољења потреба корисника услуга АТС-а у области акредитације је утврђивање степена задовољења корисника услуга, које АТС пружа акредитованим телима за оцењивање усаглашености, а ради обостраног систематског и трајног унапређења сарадње и квалитета услуга АТС-а.

Потребно је да акредитована тела за оцењивање усаглашености, која су акредитована за већи број области акредитације (нпр. као лабораторија и сертификационо тело), попуне овај Упитник за сваку врсту акредитације (видети питање број 1).

Начин оцењивања који се користи за питања 2 - 9:

1 – незадовољавајуће
2 – задовољавајуће уз значајне недостатке

3 – задовољавајуће уз недостатке
4 – задовољавајуће уз мање недостатке
5 – задовољавајуће

при чему је потребно да лице, које попуњава Упитник, дâ објашњење уколико је одређени аспект рада АТС-а оценио оценом „1“ или „2“.

1. Подаци о акредитованом телу за оцењивање усаглашености:
2. Како оцењујете квалитет и доступност информација о:
3. Како оцењујете начин комуникације и доступност запослених у АТС-у код решавања:
4. Како оцењујете стручност и поступање чланова тима током оцењивања:
5. Како оцењујете објективност у раду тимова за оцењивање АТС-а (транспарентност, независност, непристасност, тумачење захтева стандарда за акредитацију):
6. Како оцењујете садржај и теме семинара и скупова које организује АТС:
7. Како оцењујете значај акредитације, коју је доделио АТС, за унапређење ваших пословних могућности:
8. Колико сте задовољни активностима АТС-а у претходних 12 месеци на промоцији акредитације и значаја потписаних мултилатералних споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације:
9. Каква је ваша укупна оцена рада АТС-а у претходних 12 месеци:
10. Молимо вас да, уколико желите, наведете додатне предлоге и коментаре везане за унапређење рада АТС-а:
(Максимално 350 карактера)
2 + 2 =
Молимо решите ову једначину. (нпр. за 1+3 унесите 4 )