Navigacija

Važeći propisi i proces usklađivanja sa EU legislativom

19.03.2010.Informativni materijal

Važeći propisi i proces usklađivanja sa EU legislativom, prezentacija Vladimira Raketića, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na seminarima u Novom Sadu i Beogradu, od 16. do 19. marta 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU