Navigacija

Predstavljanje standarda ISO 22000:2005

19.03.2010.Informativni materijal

Predstavljanje standarda ISO 22000:2005 sistemi menadžmenta bezbednošću hrane, prezentacija Sandre Ber Gregorc na seminarima u Novom Sadu i Beogradu, od 16. do 19. marta 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU