Navigacija

Sistem mendžmenta kvalitetom - 1

20.04.2010.Informativni materijal

Sistem mendžmenta kvalitetom - uloga u obezbeđivanju usaglašenosti proizvoda sa zahtevima direktiva EU novog pristupa - 1, prezentacija Mihajla Zozolija na seminarima u Zrenjaninu i Kragujevcu, od 13. do 16. aprila 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

Fajlovi