Navigacija

Akreditacija u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom

20.04.2010.Informativni materijal

Akreditacija u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom, prezentacija Natalije Jovičić Zarić, ATS na seminarima u Zrenjaninu i Kragujevcu, od 13. do 16. aprila 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU