Navigacija

Uloga akreditacije u oblasti motornih vozila

26.05.2010.Informativni materijal

Uloga ATS-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - uloga akreditacije u oblasti motornih vozila, prezentacija Ljubice Živanić, ATS na seminarima u Beogradu i Novom Sadu, od 11. do 14. maja 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU