Navigacija

Infrastruktura kvaliteta - novi pravni okvir u RS

04.06.2010.Informativni materijal

Prezentacija Jelene Popović, pomoćnika ministra u MERR-u, Infrastruktura kvaliteta - novi pravni okvir u Republici Srbiji, Druga specijalna konferencija "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", JUSK – Međunarodna konvencija o kvalitetu 2010. godine, Mašinski fakultet u Beogradu, 03. jun 2010. godine