Navigacija

Pravni okvir EU u oblasti bezbednosti mašina

08.06.2010.Informativni materijal

Prezentacija Janeza Furlana i Mirka Đapića - Pravni okvir EU u oblasti bezbednosti mašina, projekat "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji", Kraljevo, 01. jun 2010. godine