Navigacija

Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona

21.07.2010.Informativni materijal

Prezentacija Tanje Dimitrijević - Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja na seminarima u Subotici i Nišu, 15-18. juna 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU