Navigacija

Uloga ATS-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - oblast LVD

21.07.2010.Informativni materijal

Prezentacija Milice Jovčić - Uloga ATS-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti na seminarima u Subotici i Nišu, 15-18. juna 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU