Navigacija

Zahtevi direktive o nisko naponskoj opremi (LVD)

21.07.2010.Informativni materijal

Prezentacija Vojka Korona - Zahtevi direktive o nisko naponskoj opremi (LVD) na seminarima u Subotici i Nišu, 15-18. juna 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU

Fajlovi