Navigacija

Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU - oblast kalibracije

10.11.2010.Informativni materijal

Prezentacija Vitomira Fistera - Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU - oblast kalibracije, Slobodno kretanje roba i zaštita javnog interesa, seminari u Beogradu i Novom Sadu, 5.- 8. oktobra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU