Navigacija

Uloga ATS-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - oblast kalibracije

10.11.2010.Informativni materijal

Prezentacija Dušanke Santovac - Uloga ATS-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - oblast kalibracije, seminari u Beogradu i Novom Sadu, 5. - 8. oktobra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU