Navigacija

Kalibracija, njen značaj za privredu i zahtevi standarda ISO/IEC 17025

10.11.2010.Informativni materijal

Prezentacija mr Matjaža Lindiča - Kalibracija, njen značaj za privredu i zahtevi standarda ISO/IEC 17025, seminari u Beogradu i Novom Sadu, 5. - 8. oktobra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU