Navigacija

Pravni okvir EU u oblasti bezbednosti liftova

11.11.2010.Informativni materijal

Prezentacija dr Mirka Đapića i Vojka Korona - Pravni okvir EU u oblasti bezbednosti liftova, seminari u Beogradu i Novom Sadu, 9.- 12. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU