Navigacija

Novo tehničko zakonodavstvo u Republici Srbiji

11.11.2010.Informativni materijal

Prezentacija Nikole Mirkovića - Novo tehničko zakonodavstvo u Republici Srbiji i transponovanje EU direktiva u domaći pravni sistem, seminari u Beogradu i Novom Sadu, 9.- 12. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU