Navigacija

Način izrade tehničkih propisa - iskustva Slovenije

18.11.2010.Informativni materijal

Prezentacija dr Petera Vrtačnika i mr Irene Možek Grgurevič, Ministarstvo ekonomije, Republika Slovenija - Način izrade tehničkih propisa - iskustva Slovenije, seminar Infrastruktura kvaliteta - način izrade tehničkih propisa, u Beogradu, 16.- 19. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU