Navigacija

Priprema za izradu propisa - opšti postulati

18.11.2010.Informativni materijal

Prezentacija Nikole Mirkovića, Ministarstvo ekonomije - Priprema za izradu propisa - opšti postulati, seminar Infrastruktura kvaliteta - način izrade tehničkih propisa, u Beogradu, 16.- 19. novembra 2010. u okviru projekta "Tehnička pomoć institucijama infrastrukture u Republici Srbiji", finansiranog od strane EU