Navigacija

Značaj i uloga akreditacije u svetu, Evropi i Republici Srbiji

20.11.2010.Informativni materijal

Prezentacija dr Dejana Krnjaića na predavanju održanom 16.11.2010. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu - Značaj i uloga akreditacije u svetu, Evropi i Republici Srbiji