Navigacija

Značaj standardizacije Evropi i Republici Srbiji

20.11.2010.Informativni materijal

Prezentacija Aleksandra Ivića na predavanju održanom 16.11.2010. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu - Značaj standardizacije Evropi i Republici Srbiji