Navigacija

Poverenje u kompetentnost

05.03.2009.Informativni materijal

Poverenje u kompetentnost - predavanje mr Natalije Jovičić Zarić, pomoćnika dirktora za poslove akreditacije studentima Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, 04. mart 2009. godine