Navigacija

Projekat „Strategija razvoja infrastrukture kvaliteta“ GIZ/ACCESS

26.01.2012.Informativni materijal

Prezentacija predstavljanje projekta „Strategija razvoja infrastrukture kvaliteta“ GIZ/ACCESS – Helmut Mairhofer, GIZ, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti Akreditacionog tela Srbije (ATS) „ATS u Evropi i svetu – priznavanje sistema akreditacije“, 25. januar 2012. godine, Centar „Sava“ - GIZ/ACCESS-PROGRAM “ENHANCING SERBIA’s QUALITY INFRASTRUCTURE” Support to Ministry of Economy and Regional Development (MoERD) “GOVERNMENTAL DEVELOPMENT STRATEGY FOR QUALITY INFRASTRUCTURE” Helmut Mairhofer, Head of Component Quality Infrastructure ACCESS - Program for Private Sector Development in Serbia