Navigacija

Jake i slabe strane tela za ocenjivanje usaglašenosti

26.01.2012.Informativni materijal

Prezentacija "Jake i slabe strane tela za ocenjivanje usaglašenosti" – mr Natalija Jovičić Zarić, ATS, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – priznavanje sistema akreditacije“, 25. januar 2012. godine, Centar „Sava“