Navigacija

Akreditaciono telo Srbije - juče, danas, sutra

07.06.2012.Informativni materijal

Prezentacija dr Dejana Krnjaića "Akreditaciono telo Srbije - juče, danas, sutra" na Četvrtoj specijalnoj konferenciji "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj“ u okviru JUSK ICQ 2012 – International Convention on Quality UASQ - 2012 , Beograd, 06.06.2012. godine