Navigacija

Izmenjeni zahtevi standarda ISO/IEC 17020 i ISO/IEC 17021

07.06.2012.Informativni materijal

Prezentacija Ljubice Živanić "Izmenjeni zahtevi standarda ISO/IEC 17020 i ISO/IEC 17021" na Četvrtoj specijalnoj konferenciji "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj“ u okviru JUSK ICQ 2012 – International Convention on Quality UASQ - 2012 , Beograd, 06.06.2012. godine