Navigacija

Realizovane aktivnosti i iskustva u primeni novog tehničkog zakonodavstva u Srbiji

07.06.2012.Informativni materijal

Prezentacija Nikole Mirkovića, MERR "Realizovane aktivnosti i iskustva u primeni novog tehničkog zakonodavstva u Srbiji" na Četvrtoj specijalnoj konferenciji "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj“ u okviru JUSK ICQ 2012 – International Convention on Quality UASQ - 2012 , Beograd, 6.06.2012. godine