Navigacija

Korišćenje obaveznih dokumenata EA, ILAC i IAF u postupku akreditacije

23.01.2013.Informativni materijal

Prezentacija "Korišćenje obaveznih dokumenata EA, ILAC i IAF u postupku akreditacije" - mr Milica Jovčić, ATS, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – značaj potpisanih sporazuma“, 24. januar 2013. godine, Centar „Sava“