Navigacija

Značaj korišćenja smernica EA, ILAC i IAF, kao i drugih dokumenata međunarodnih organizacija u svakodnevnom radu TOU

23.01.2013.Informativni materijal

Prezentacija "Značaj korišćenja smernica EA, ILAC i IAF, kao i drugih dokumenata međunarodnih organizacija u svakodnevnom radu TOU" - mr Natalija Jovičić Zarić, ATS, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – značaj potpisanih sporazuma“, 24. januar 2013. godine, Centar „Sava“