Navigacija

Neophodnost učešća tela za ocenjivanje usaglašenosti u odgovarajućim PT aktivnostima

23.01.2013.Informativni materijal

Prezentacija "Neophodnost učešća tela za ocenjivanje usaglašenosti u odgovarajućim PT aktivnostima" - dr Bratislav Milošević, ATS, Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti ATS-a „ATS u Evropi i svetu – značaj potpisanih sporazuma“, 24. januar 2013. godine, Centar „Sava“