Navigacija

Akreditaciono telo Srbije

05.03.2009.Informativni materijal

Predavanje dr Dejana Krnjaića, direktora ATS-a studentima Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, 04. mart 2009. godine