Navigacija

EMC prilog

22.02.2013.Informativni materijal

Akreditaciono telo Srbije je dana 14. jula 2011.godine prihvatilo predlog Radne grupe u oblasti elektromagnetne kompatibilnosti (EMS) u vezi načina iskazivanja obima akreditacije u ovoj oblasti. U EMC Prilogu su dati primeri iskazivanja obima akreditacije.