Navigacija

Lista dokumenata koji sadrže zahteve koje treba da ispuni podnosilac prijave za akreditaciju i akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti ATS-UP01

21.04.2020.Procedure/Uputstva

Lista dokumenata koji sadrže zahteve koje treba da ispuni podnosilac prijave za akreditaciju i akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti ATS-UP01 - izdanje/izmena: 7/3 - usvojena 21.04.2020. godine