Navigacija

15 godina rada Akreditacionog tela Srbije

10.06.2013.Informativni materijal

Prezentacija "15 godina rada Akreditacionog tela Srbije" - Jasna Stojanović, ATS, peta Specijalna konferencija „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” , 05. jun 2013. godine, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu