Navigacija

Prihvatljivost šema sertifikacije: važan aspekt delovanja na tržištu (SPRS ISO/IEC 17065:2013 i SPRS ISO/IEC 17024:2012)

01.06.2014.Informativni materijal

Prihvatljivost šema sertifikacije: važan aspekt delovanja na tržištu (SPRS ISO/IEC 17065:2013 i SPRS ISO/IEC 17024:2012)Ljubica Živanić, ATS, i mr Natalija Jovičić Zarić, ATS