Navigacija

Sistemi kontrole i sertifikacije za proizvode sa geografskim poreklom

21.05.2008.Informativni materijal

Prezentacija Horhe Portu Reinaresa i Silvije Santolalja iz regionalnog ministarstva poljoprivrede, stočarstva i ruralnog razvoja Vlade La Riohe, Španija na seminaru "Akreditacija u sistemu kvaliteta i bezbednosti hrane", Novi Sad, 14. maj 2008 Horhe