Navigacija

U kom pravcu započeti aktivnosti u postupku usaglašavanja sa zahtevima SRPS EN ISO 15189:2014

01.06.2014.Informativni materijal

U kom pravcu započeti aktivnosti u postupku usaglašavanja sa zahtevima SRPS EN ISO 15189:2014 – dr Ljubinka Gligić, ATS