Navigacija

Status razvoja i implementacije akreditacije medicinskih laboratorija u Srbiji

10.07.2008.Informativni materijal

Status razvoja i implementacije akreditacije medicinskih laboratorija u Srbiji – prezentacija rada dr Ljubinka Gligić, Akreditaciono telo Srbije na 16. kongresu medicinske biohemije i laboratorijske medicine

Fajlovi