Navigacija

Overavanje vertikalnih cilindričnih rezervoara namenjenih za skladištenje nafte i naftnih derivata upotrebom totalne stanice

12.06.2014.Informativni materijal

Overavanje vertikalnih cilindričnih rezervoara namenjenih za skladištenje nafte i naftnih derivata upotrebom totalne stanice – Dušan Jovanović, Boško Stefanović, DMDM