Navigacija

Razvojni projekat nacionalnog primarnog etalona jednosmernog električnog napona Republike Srbije zasnovanog na Džozefsonovom efektu

12.06.2014.Informativni materijal

Razvojni projekat nacionalnog primarnog etalona jednosmernog električnog napona Republike Srbije zasnovanog na Džozefsonovom efektu – Jelena Pantelić-Babić, Zoran Šofranac, Vida Živković, DMDM