Navigacija

„Mesto i uloga ATS-a u nacionalnoj i međunarodnoj infrastrukturi kvaliteta“

17.04.2015.Informativni materijal

„Mesto i uloga ATS-a u nacionalnoj i međunarodnoj infrastrukturi kvaliteta“ - Radivoje Nikoličić, ATS, predavanje za studente Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, 1. april 2015. godine