Navigacija

Technical Seminar EU – Technical Regulations in the sector Machinery

30.09.2008.Informativni materijal

Technical Seminar EU – Technical Regulations in the sector Machinery, Belgrade, 17.-18. 09. 2008, complementary slides by Harald Riekeles, .ppt prezentacije sa seminara o EU direktivi o bezbednosti mašina – Machinery directive – 98/37/EC, odnosno njene revizije 2006/42/EC održanog 17. i 18. septembra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja